Brieven uit Deshima

Uitgekomen: ‘Brieven uit Deshima’ met origineel oud reisverslag

 Deze maand is ‘Brieven uit Deshima’ als boek uitgekomen met hierin het weer opgedoken, complete, originele manuscript van het verslag over de bijzondere reis van Jan Cock Blomhoff en Titia Bergsma met hun zoontje naar Japan. Dat wij een echt kijkje van dichtbij in deze reis kunnen nemen komt omdat Titia’s vader na haar overlijden voor het zoontje dit verslag heeft geschreven: ‘Aanteekeningen voor Johannes Cock Blomhoff, over hetgeen hem en zijne ouders is overgekoomen.’ “Door mij bijéén verzaameld, meerendeels uit de brieven en journaalen door hun aan mij en mijne vrouw afgezonden”.

Een verslag dat dus uit de eerste hand of bijna uit de eerste hand . Daarbij komt nu bovendien een breder en ruwer beeld in het licht. Het is verder toegankelijk geschreven en het oudere Nederlands bleek nauwelijks ruis te geven. Naast alles bijzondere evenementen die er momenteel zijn rondom Deshima is het moment voor dit boek ook nog extra mooi, omdat het deze herfst precies 200 jaar geleden is dat Jan Cock en Titia enkele maanden samen op Deshima verbleven.

Jan Cock Blomhoff was al eerder naar De Oost en naar Deshima geweest. Toen om fortuin te vergaren om te mogen huwen met Titia. Hij heeft zich toen, in opdracht van Doeff, naam verworven door zijn manhaftige opstelling bij de onderhandelingen met de Engelsen. Voor deze tweede reis waren hij en Titia intussen inderdaad getrouwd en hadden een zoontje Johannes. Toen Jan Cock nu aangesteld werd als het nieuwe opperhoofd gingen ze er, hopend op clementie, met het hele gezinnetje heen, tegen de Japanse regels in. Dat liep, zoals waarschijnlijk bekend, niet goed af. Het verslag loopt van het moment van de kennismaking van Jan Cock en Titia tot enkele maanden na het overlijden van Ttia en is tamelijk uitgebreid,  namelijk 100 handgeschreven ruime pagina`s.
Het boek is uitgebracht door Jolien Hemmes, aan-aanverwant van het gezin, die dit origineel dit voorjaar trof en ook beroepshalve graag werkt aan raakbare overdracht van de echte geschiedenis. Van de zomer is gestart met een website over dit project, naar aanleiding van vragen is het nu uitgebouwd tot een mooi boek. In het boek is het complete manuscript opgenomen, met per pagina een uitgetypte versie en het is verrijkt met veel illustratieve oude afbeeldingen van het gezin, van Deshima en van wat er op de reis per driemaster er naar toe onderweg te zien was, gemaakt bij vergelijkbare reizen. Bovendien wordt er een pallet van andere bronnen over allerlei aspecten gegeven, waarbij meestal direct online verder gelezen en gekeken kan worden.

Het is een kloek boek: 256 pagina`s, A4, glad wit papier waar de afbeeldingen goed op uitkomen, ruim 100 afbeeldingen waarvan bijna de helft in kleur, namelijk al degene die ook origineel in kleur zijn, 25,- euro (excl. verzendkosten),  alleen te bestellen viawww.brievenuitdeshima.nl, verder zal het bij presentaties en themamarkten te krijgen zijn, versturing naar derden en/of met kadoverpakking en kaartjes is mogelijk.  (Ook een vertaling is in de planning.)

Een boek waarmee graag nog een extra brug gelsagen wordt tussen Deshima en Nederland.Boek: Nachtwild

nachtwild-coverOnlangs is het boek “Nachtwild” gepubliceerd waarin auteur Anoek de groot een inkijk geeft in het Japanse nachtleven.

Anoek de Groot (1970) is afgestudeerd aan de Kunst Academie in Den Haag. Na een aantal jaren vertrok ze naar Japan om er te dansen in nachtclubs. Daarna studeerde ze fotojournalistiek in Sydney en danste ze in clubs van Australië en Hongkong. Als fotojournaliste werkt ze voor de Agence France-Presse. Haar foto’s zijn gepubliceerd in internationale kranten en tijdschriften. Met haar debuut geeft Anoek ons een unieke kijk achter de schermen van het Japanse nachtleven. (Bron: Uitgeverij Elmar)