Vriendschapsband

Deshima

  • Meer dan 200 jaar gedeelde geschiedenis tussen Leiden en Nagasaki

Hoewel de Nederlanders sinds 1641 op het eiland Deshima een handelspost hadden en de band tussen Nederland en Japan al meer dan 400 jaar bestaat, was de Leidse band met Japan niet direct zichtbaar tot de komst van Philipp Franz Balthasar von Siebold naar Deshima, Nagasaki. In 1823 landde Philipp Franz Balthasar von Siebold op het kunstmatige eiland Deshima voor de kust van Nagasaki met de opdracht informatie te verzamelen over Japan, de handel met Japan en het Japanse politieke systeem. Buitenlanders mochten het eiland Deshima niet verlaten, maar als arts stonden hem nog andere kanalen open. Na het genezen van een invloedrijke lokale ambtenaar werd hem toegestaan een kleine kliniek buiten de handelspost te openen en huisbezoeken af te leggen bij Japanse zieken.Direct na aankomst legde hij contact met Japanse medici en natuurwetenschappers. Sommigen van hen konden de Nederlandse taal spreken en schrijven en werden Rangakusha – letterlijk: Holland-deskundigen – genoemd. Het huis van Siebold groeide al gauw uit tot een centrum van ontmoetingen, lezingen en discussies, waarbij de gastheer werd erkend en gewaardeerd als een expert op het gebied van de Westerse wetenschap. Geen wonder dat in die jaren het Nederlands werd gezien als ‘het Latijn van het Oosten’!Von Siebold keerde terug in 1830. Delen van zijn collectie werden tot dan toe in Leiden, Gent, Antwerpen en Brussel bewaard. Siebold besloot zich in 1832 in Leiden te vestigen aan het Rapenburg nummer 19. Vanaf dit jaar stelde Siebold zijn collectie open voor het publiek en na enig aandringen gaf Koning Willem I gevolg aan zijn al eerder geformuleerde belangstelling voor de Siebold collectie. Dit was het eerste Japanmuseum ter wereld, welke werd geopend op 15 juni 1832.

Ondertekening Leiden Nagasaki 01

  • Leiden en Nagasaki, de band voortgezet.

Ook in onze tijd is de band tussen Leiden en Nagasaki door de gehele stad aanwezig wat geresulteerd heeft in het tekenen van de vriendschapsband tussen de beiden steden in 2013 door de Hoogedelachtbare Heer Lenferink, burgermeester van Leiden en de Hoogedelachtbare Heer Taue burgemeester van Nagasaki.Meest zichtbaar van deze band in de stad is natuurlijk het Japanmuseum SieboldHuis aan Rapenburg 19. Ook in de collecties van zowel Museum Volkenkunde als Biodiversity Centre Naturalis kan men de nalatenschap van Von Siebold zien. Op de universiteit van Leiden was al sinds 1846 de Duitser J.J. Hoffmann als leraar Japans en Chinees actief, vanaf 1855 in de rang van professor. De opleiding Japanstudies is op het moment een van de grootste van de faculteit Geesteswetenschappen en is gevestigd aan de Arsenaalstraat op een steenworp afstand van het Japanmuseum SieboldHuis. Ook de relaties tussen Leiden, Nagasaki en medicijnen wordt in de traditie van Von Siebold op het moment voortgezet door een sterke relatie tussen het Leids Universitair Medisch Centrum en de universiteit van Nagasaki. Tevens zijn er actieve relaties tussen bedrijven in beide steden.

Reacties zijn gesloten.